MATA PELAJARANDITERAPKANBUKU/KITAB
AkhlakSemua JenjangTa'limul Muta'alim
Bahasa Arab Semua JenjangDurusul Lughotil Arobiyah
Bahasa IndonesiaSemua JenjangKemenag
Kemendiknas
Bahasa Inggris
Semua Jenjang
BiologiAliahKemenag
Kemendiknas
Budi Pekerti
Semua Jenjang
EkonomiAliahKemenag
Kemendiknas
Faroidh
Tsanawiah
Aliah
Fiqih Semua JenjangDurusul Fiqiah
FisikaAliahKemenag
Kemendiknas
GeografiAliahKemenag
Kemendiknas
Hadits
Semua JenjangBhulughul Marom
Imla'
Tsanawiah
Aliah
Insya'
Tsanawiah
Aliah
IPA
TsanawiahKemenag
Kemendiknas
IPS
TsanawiahKemenag
Kemendiknas
Kaligrafi/Khot
Semua Jenjang
KimiaAliahKemenag
Kemendiknas
Kitabah
Tsanawiah
Aliah
MahfudzhotTsanawiah
Aliah
MatematikaTsanawiah
Aliah
Kemenag
Kemendiknas
Muthola'ah
Tsanawiah
Aliah
Al-Muthola'ah Hadis
Nahwu
Tsanawiah
Aliah
PKnSemua JenjangKemenag
Kemendiknas
Qur'an TajwidSemua Jenjang
SejarahAliahKemenag
Kemendiknas
Shorof
Tsanawiah
Aliah
Amsyilatut Tasryifiyah
Sirah Nabawi
Tsanawiah
Aliah
SKI
Semua Jenjang
Tafsir
Tsanawiah
Aliah
Tahfidzh
Semua Jenjang
Tajwid
Semua Jenjang
Tarikh Islam
Tsanawiah
Aliah
Hulashotu Nurul Yakin
Tauhid
Tsanawiah
Aliah
Ushul Fiqh
Tsanawiah
Aliah
Qiro'at Sab'ahAliahQiro'at, Royani Ahmad, Ittifaqiah Press
Qiro'at 'AsyarohAliahQiro'at, Royani Ahmad, Ittifaqiah Press
Doa, Tahlil, MiridSemua JenjangBekal Abadi Umat, Agus Jaya, Ittifaqiah Press