1. Taman Kanak-Kanak Islam Al-Ittifaqiah
  1. Arum Muflihah
  2. Diah Sari
  3. Wiwin Wulandari
  4. Desi Triani
  5. Sri Oktavia
  6. Indah Wulandari
  7. Rolita Aini
  8. Arya Muslimah
  9. Kodariah
 2. Taman Pendidikan Al-Quran Al-Ittifaqiah
  1. Marhidayati
  2. Istifadhatul Khoiroh
  3. Rizkiah
  4. Septia Imelda
  5. M. Fahrezi
  6. Irfan Fadhil
 3. Madrasah Ibtidaiyah
  1. Umar Sahri
  2. Eri Erman
  3. Rahman Fikri
  4. M. Haikal Maulavi
  5. Budi Hartono
  6. Zera Indaswari
  7. Barisah
  8. Sartika
  9. Yeyen Warizqin Karimah
  10. Eti Indriani
  11. Pinarsih
 4. Madrasah Diniah
  1. Vicky Juanda
  2. Deri Median
  3. Yudi Triono
  4. Mustika
  5. Pina Arisonta
  6. Martiana
  7. Lasmini
  8. Rahmi
 5. Madrasah Tsanawiah
  1. Reksian Saputra
  2. Rizal Sukarman
  3. Hasbi Ainun Najib
  4. Doni Susanto
  5. M. Rouf Akbar
  6. Silalahi
  7. Dona
  8. Aidil Fitriansyah
  9. Putra Jaya Kusuma
  10. Dessy Anggriani
  11. Eka Purnama Sari
  12. Novitriani
  13. Arini Mayang Fauni
  14. Husna Amalia
  15. Lailatul Mahmudah
  16. Malihah
  17. Siti Julaiha
  18. Restu Andini
  19. Nisa Aryani
  20. Yenni
  21. Novita Misti Utami
 6. Madrasah Aliah
  1. Aziz Fiqri
  2. Sakri
  3. M. Agil Gova
  4. Ahmad Sarkati
  5. Ahmad Azhari
  6. Alen Erik Apriansyah
  7. Pamri Pardiansyah
  8. Syaiful Anwar
  9. M. Haris Abdi Sabar
  10. Nabilah Amanah
  11. Wulandari
  12. Azizah Nurul Amanah
  13. Luluk Nafisah
  14. Nur Aisyah
  15. Zalina Wahyuzi
  16. Fitri Mawaddah
  17. Reza Resdianti
  18. Ajeng Indriani
  19. Yuni Fersilia
  20. Maftuhati
  21. Esa Nurazizah
  22. Yeni Putrid
 7. Peribadatan Dan Pengasuhan
  1. Aidillah
  2. Ahmad Jumedi
  3. Rahmad Dani
  4. Agung Purnama
  5. Medi Sutrisno
  6. Khoirur Rizqi
  7. Nurcholis Ade Saputra
  8. Melisa Pratiwi
  9. Resti Yunita
  10. Elisa Agustin
  11. Elni Yunani
  12. Andini
  13. Khoirunnisa N.
  14. Ratih Nopransiska
  15. Nurazizah
 8. Lembaga Bahasa Arab
  1. Daweri
  2. Ali Solihin
  3. Fauzul Kasir
  4. Miersyah
  5. Hikmah Kurnia
  6. Juli Putri Wijaya
  7. Siska Dwi Wulandari
  8. Yeyen Indah Sari
  9. Neli Agustin
 9. Lembaga Bahasa Inggris
  1. Sa’adilah Mursyid
  2. Ahmad Fauzan
  3. Hasan Basri
  4. M. Rizky Anggara
  5. Maya Kristia
  6. Indah Sasmita
  7. Ayu Wandira
  8. Arisma
  9. Aini Zulfawati
 10. Lembaga Tahfidz Dan Tilawah Al-Quran
  1. Widodo
  2. Yasir Arafat
  3. Anas Malik
  4. Armansyah
  5. Supriyadi
  6. Aliyatul Aisyah
  7. Ikhwana
  8. Irmawati
  9. Reni Yulita
  10. Emilia Sari
 11. Lembaga Seni, Olahraga Dan Keterampilan
  1. Iis Kadarsyah
  2. Ardi Wiranata
  3. Misluna
  4. Larah
  5. Misnawati
 12. Lembaga Kaligrafi
  1. Abdul Afid
  2. Mubdi Syahid
  3. Desi Ratna Sari
  4. Oni Pertiwi
 13. Administrasi Dan Keuangan
  1. M. Iqbal Nz
  2. Abdul Hafiz
  3. Echa Fauziah
  4. Hartati
  5. Rizki Diah Pratiwi
  6. Rizkia Fitri
 14. Kesehatan Dan Logistik
  1. Refly Maynaki
  2. Ruli Gunawan
  3. Rizki Adi Sanjaya
  4. M. Halimunandar
  5. Raneta Husna
  6. Rati Fatimah W
  7. Desti Anggraini
  8. Relita
  9. Puput Fiska
 15. Rumah Tangga Dan Lingkungan Hidup
  1. M. Mardiansyah
  2. M. Syuhada
  3. Fisabililah
  4. M. Hafir Lisanto
  5. Dwi Rani
  6. Miftahul Jannah
  7. Weni Anjar Asih
  8. Diana Nidaul Haq
  9. Novita Sari
  10. Yaya Pratika
 16. Sumber Daya Manusia Dan Keamanan
  1. M. Adamsyah
  2. Iwan Setiawan
  3. Nanu Puswara
  4. Nur Wahyuni
 17. Hubungan Masyarakat
  1. Habiburrahman
  2. Andreansyah
  3. Reni Anggraini
  4. Imroatul Qoniah
  5. Nonik Yulianti
 18. Lembaga Dakwah Dan Pelayanan Pada Masyarakat
  1. Vicka Zakirurrahman
  2. Raihan Atsir
  3. Nisa Aryani
  4. Serli Yusi Sinta
 19. Sekretariat Yalqi
  1. Yurdani
  2. Yakzon
  3. Nopi Wiranda
  4. Masnila
  5. Elin Safitri
  6. Dita Permata
 20. STITQI
  1. M. Agustian
  2. Ardi Wahyudi
  3. M. Solahuddin
  4. Rizka Munawaroh
  5. Reza Yuliantika
  6. Sri Divi Rosalina
  7. Rizkayanti Subandi
  8. Mona Morlina
 21. Perpustakaan
  1. Dicky Andrean
  2. Endi Istiawan
  3. Femi Kusuma Deti
  4. Mery Sartika
  5. Ira Dwi Mukaromah
  6. Nur Aidah Titamia
 22. Asisten Wamud I
  1. Davitra
  2. Rifkiyatun Hijrun Solihah
 23. Asisten Wamud II
  1. Abdul Har
  2. Yusri Wulandari
 24. Asisten Wamud III
  1. M. Hari Yusron
  2. Henny Sa’adah

Indralaya, 22 April 2014

Kepala Dikjar

 

Zaenal Abidin, Sh, M.Ag