Lampiran Surat Keputusan Pembina Yayasan Islam Al Ittifaqiah

Nomor : 001/PB/Yalqi/A/2014

Tanggal : 24 November 2014 / 29 Muharram 1436 H

 

Susunan Pengurus Yayasan Islam Al-Ittifaqiah Masa Khidmat 2014-2019

PEMBINA    
Ketua/Anggota : Drs. K.H. Mudrik Qori, M.A
Anggota : 1. H.M.W. Barkat
: 2. K.H. Mukhlis Mansur
: 3. Drs. M. Rosyad Yusuf, S.H.
     
PENGURUS    
1. Ketua : Drs. H. M. Syamsul bahri HAR
2. Sekretaris : Mukhyidin Sumedi, M.A
3. Bendahara : Surnas Eltati, S.E
     
Divisi-Divisi    
a. Pendidikan dan Dakwah : Dr. Hj. Muyassaroh, M.Pd
b. Kesejahteraan dan Sosial : Zaenal Abidin, S.H. M.Ag.
c. Usaha dan Ekonomi : H. M. Joni Rusli, S.Pd
d. Pembangunan : Badaruddin, S.T
e. Pemeliharaan Sarana Prasarana : Hasanuddin, S.Pd.I
f. Aset dan Wakaf : H. Muhlis HAR
g. Kerjasama dan Pengembangan : 1. Dr. Imam Nashrudin, M.Pd
: 2. Bahrum Amir, M.Ed

 

 

Lampiran Surat Keputusan Pembina Yayasan Islam Al Ittifaqiah

Nomor : 002/PB/Yalqi/A/2014

Tanggal : 24 November 2014 / 29 Muharram 1436 H

 

Susuan Pengawas Yayasan Islam Al-Ittifaqiah Masa Khidmat 2014-2019

 

Ketua / Anggota : H.M. Nashir Agus, B.A
Anggota : 1. Syarkowi, S.Sos., M.SI
: 2. H.Usman Abu Bakar, S.Pd.I
: 3. Drs. Ismail M. Jelas